Dobrodošli!
Welcome!

Kada pristupite Mapi, klikom na pin učitava se naziv priče, a putem opcije "pročtaj više" učitavate tačku. Svaki kraj grada ima svoju boju pina.

When you access the Map, clicking on the pin opens the name of the story and by clicking on “read more” will open information on that spot.

Ukoliko želite da preslušavate priče bez korišćenja mapa, pređite na odeljak "TAČKE".

If you want to listen to the stories without going through the Map, go to "SPOTS".

Poslednje postavljena tačka, označena je znakom (NOVO).

The latest spots are marked (NEW).

Za Vaš uređaj postoji android aplikacija Zvučna mapa Beograda. Da li želite da je instalirate?

A Belgrade Sound Map app is available for your mobile device. Install now?

Poziv na molitvu 24. avgust 2012 godine, 16:29 h

Bog je veći, bitniji, moćniji od svega
Božanstava osim Boga nema, svedočim
I Muhamed je poslanik Božji, svedočim
Pokreni se, živni, s Bogom poveži se
Pokreni se, živni, Bogom spasi se
Bog je veći, bitniji, moćniji od svega
Božanstava osim Boga nema....
  • Poziv na molitvu
  • Bajrakli džamija, Gospodar Jevremova 11
  • Muftija Muhamed Jusufspahić
  • Podignuta u razdoblju između 1660. i 1688. godine, kao zadužbina sultana Sulejmana II, džamija predstavlja jedini sačuvani objekat turske sakralne arhitekture u Beogradu. Naziv datira od osamdesetih godina XVIII veka, kada je na džamiji istican bajrak kao znak za početak molitve u svim varoškim džamijama. Za vreme austrijske vladavine, 1717-1739. godine, pretvorena je u katoličku crkvu. Sa povratkom Turaka obnovljena je u džamiju 1741. Posle odlaska Turaka iz Beograda džamija je obnovljena i od 1868. godine služi kao jedina džamija preostalom muslimanskom stanovništvu.