Dobrodošli!
Welcome!

Kada pristupite Mapi, klikom na pin učitava se naziv priče, a putem opcije "pročtaj više" učitavate tačku. Svaki kraj grada ima svoju boju pina.

When you access the Map, clicking on the pin opens the name of the story and by clicking on “read more” will open information on that spot.

Ukoliko želite da preslušavate priče bez korišćenja mapa, pređite na odeljak "TAČKE".

If you want to listen to the stories without going through the Map, go to "SPOTS".

Poslednje postavljena tačka, označena je znakom (NOVO).

The latest spots are marked (NEW).

Za Vaš uređaj postoji android aplikacija Zvučna mapa Beograda. Da li želite da je instalirate?

A Belgrade Sound Map app is available for your mobile device. Install now?

Kratak čas o kultrno-istorijskoj i emotivnoj važnosti spomenika Čukur česma

Pa evo... Par reči za moje odrastanje na Dorćolu i mesta koje je obeležilo moje detinjstvo i koje bi trebali svi građani i ljudi koji dođu u Beograd, odnosno na Dorćol da vide. To je prvo Čukur Česma - mesto gde sam ja počeo da izlazim kao dete prvi put. To je jedna česma u spomen jednom dečaku koji je nastradao tu, u vreme događaja iz 19. veka. Mesto ima inače značaj, jer je bilo za okupljanje mladih, a taj kulturno-istorijski značaj je tu što je to mesto koje je bilo povod za rat između Turaka i Srba. Naime, dečak je bio sa krčagom u redu za vodu i onda se tu... šta se dogodilo? Došli su Turci bahati, age, hteli su preko reda da sipaju vode, dečak se pobunio i oni su ga ubili to je bio povod da se... da se Beograd oslobodi od Srba. Sve ostalo je već poznato, istorija. Danas u 21. veku mnogi mladi se tamo sastaju, tu se i neke ljubavi dešavaju i tako... Svako ima svog konja a ja sam Dorćolac, imam moju Čukur česmu.
  • Istorija je poznata
  • Čukur Česma, Dobračina 31
  • Sani
  • Česma sa skulpturom na vrhu, podignuta 1931. godine, delo je srpskog vajara Simeona Roksandića. Spomenik na česmi, Dečak s razbijenim krčagom, spada u najviša ostvarenja srpskog akademskog realizma. Po svojoj intimnoj koncepciji izdvaja se od drugih beogradskih javnih spomenika. Na istom mestu nalazila se stara Čukur česma, jedna od gradskih česama koje su do 1892. godine, kada je u Beogradu uveden vodovod, služile za snabdevanje stanovnika vodom. Mesto na kome se i danas nalazi česma autentično je mesto istorijskog događaja – sukoba između srpskog dečaka i turskih vojnika 1862. godine. Ovaj događaj bio je povod bombardovanju i oslobođenju Beograda i drugih srpskih gradova od Turaka.