Dobrodošli!
Welcome!

Kada pristupite Mapi, klikom na pin učitava se naziv priče, a putem opcije "pročtaj više" učitavate tačku. Svaki kraj grada ima svoju boju pina.

When you access the Map, clicking on the pin opens the name of the story and by clicking on “read more” will open information on that spot.

Ukoliko želite da preslušavate priče bez korišćenja mapa, pređite na odeljak "TAČKE".

If you want to listen to the stories without going through the Map, go to "SPOTS".

Poslednje postavljena tačka, označena je znakom (NOVO).

The latest spots are marked (NEW).

Za Vaš uređaj postoji android aplikacija Zvučna mapa Beograda. Da li želite da je instalirate?

A Belgrade Sound Map app is available for your mobile device. Install now?

O nama

Udruženje građana "Tačka komunikacije" osnovano je u oktobru 2011. godine od strane menadžera i teoretičara kulture, a sa idejom da na jednom mestu okuplja sve one koji se u svom radu bave kreiranjem programa i projekata u oblastima kulture i novih medija.

Naše delovanje usmereno je prevashodno na teme koje su u vezi sa kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom. Koristeći novomedijske alate kontinuirano radimo na prikupljanju, arhiviranju, prezentaciji i afirmaciji nasleđa lokalnih zajednica. Cilj organizacije je da svojim delovanjem informiše građane o ovoj temi i uključi ih u procese očuvanja i predstavljanja društvene istorije.

Tim

Autori: Andrija Stojanović i Vladimir Radinović

Koordinatorka projekta : Virdžinija Đeković

Stručni saradnik: Vladimir Dulović

Obrada i dizajn zvuka: Vladimir Radinović i Pavle Dinulović

Dizajn: Mane Radmanović

Asistent dizajnera: Džordžija Đeković

Programiranje sajta: Miloš Malović

Programiranje android aplikacije: Aleksandar Božić

Prevod: Milena Kaličanin i Ivan Kovanović

Fotografija: Belgrade Raw

Volonterke na projektu: Eva Škorić i Marijana Stefanović