Dobrodošli!
Welcome!

Kada pristupite Mapi, klikom na pin učitava se naziv priče, a putem opcije "pročtaj više" učitavate tačku. Svaki kraj grada ima svoju boju pina.

When you access the Map, clicking on the pin opens the name of the story and by clicking on “read more” will open information on that spot.

Ukoliko želite da preslušavate priče bez korišćenja mapa, pređite na odeljak "TAČKE".

If you want to listen to the stories without going through the Map, go to "SPOTS".

Poslednje postavljena tačka, označena je znakom (NOVO).

The latest spots are marked (NEW).

Za Vaš uređaj postoji android aplikacija Zvučna mapa Beograda. Da li želite da je instalirate?

A Belgrade Sound Map app is available for your mobile device. Install now?

Školovanje tokom okupacije

Ova Prva beogradska gimnazija ona je izgrađena nedgde pred II svetski rat, negde 1937. godine. Ja sam tu pošao u prvi razred gimanzije, školske 1940. na '41.. I zaratilo se 1941., 6. aprila i od tada pa sve do '46, '47. godine, nikad više i ako sam stalno bio u istoj gimanziji nismo tu zgradu koristili. Za vreme okupacije koristili su je Nemci, vojska, a posle oslobođenja opet naša vojska. Partizani su bili do '47. a mi smo se selili, svugde smo bili okolo. Tu sam završio, pa nisam ni završio... prvi razred gimanazije su nam maltene poklonili. A onda drugi sam išao, to je sad škola Vuk Karadžić, drugi i treći to je sad šesti i sedmi osmogodišnje, pa smo u četvrti išlu u Drinčićevoj ulici iza one crkve katoličke, tu smo išli, to je srušeno '44. godine u bombardovanju. Posle oslobođenja u peti razred išao sam na Kalemegdanu, gde je onaj muzej sada, to je za vreme Kraljevine Jugoslavije bila realka, tako se zvala ta škola. Pa onda šesti razred gimanzije išli smo u Dečanskoj, tu sam završio. To je bio kao neki internat Kralja Alekasandra za ove buržujčiće i tako tu bogatu decu, a onda sam došao, i sedmi razred gimanzije završio dole u zgradi u Dušanovoj i pošao u osmi i otišao u mornaricu. Celo vreme rata nikad u našoj zgradi nismo išli u školu.
  • Prva beogradska
  • Prva beogradska gimnazija, Cara Dušana 61
  • Aleksandar Sabovljević
  • Prva gimnazija nije samo prva brojem već uistinu baštini tradicije najstarije gimnazije u gradu osnovane još 1839. godine. Iako je danas dorćolska institucija kojom se lokalci ponose, Prva gimnazija je bila prvo smeštena kod Toskine česme u Savamali, u današnjoj ulici Jug Bogdanovoj, pa potom u Glavnoj čaršiji do zgrade Konaka Kneginje Ljubice, gde je danas deo Akademije primenjenih umetnosti, pa u Kapetan Mišinom zdanju, zatim u Domu Svetog Save. Na svoje današnje mesto došla je tek ne tako davne 1938. godine kada je, nakon čitavog veka postojanja, dobila svoju prvu namenski zidanu školsku zgradu, izrađenu po nacrtima arhitekte Milice Krstić. Kada je 1959. godine Prva muška spojena sa Četvrtom ženskom gimnazijom nastala je Prva beogradska, koje ime nosi i danas.