Dobrodošli!
Welcome!

Kada pristupite Mapi, klikom na pin učitava se naziv priče, a putem opcije "pročtaj više" učitavate tačku. Svaki kraj grada ima svoju boju pina.

When you access the Map, clicking on the pin opens the name of the story and by clicking on “read more” will open information on that spot.

Ukoliko želite da preslušavate priče bez korišćenja mapa, pređite na odeljak "TAČKE".

If you want to listen to the stories without going through the Map, go to "SPOTS".

Poslednje postavljena tačka, označena je znakom (NOVO).

The latest spots are marked (NEW).

Za Vaš uređaj postoji android aplikacija Zvučna mapa Beograda. Da li želite da je instalirate?

A Belgrade Sound Map app is available for your mobile device. Install now?

O projektu

Autorski tim se kroz projekat već drugu godinu za redom bavi istraživanjem gradskih celina koje danas imaju istorijski konutinutet jer su u procesima nastanka modernog Beograda predstavljale administrivne jedinice grada sa jasno obeleženim granicama, dok su danas te granice usled razvoja nestale ili nisu jasno vidljive.

Ideja je zasnovana na konceptu aktuelnog zvučnog mapiranja svetskih metropola kroz koji se atmosfera jednog grada prezentuje u audio domenu prenoseći na taj način duh jedne sredine i dinamiku razvoja određenih lokaliteta kroz beleženje autentičnosti njihove svakodnevice. Jedan od osnovnih ciljeva projekta je da primeni principe prikupljanja usmene istorije, prema unapred utvrđenoj metodologiji vođenja i beleženja intervjua sa stanovnicima lokalne zajednice. Sve u cilju prikupljanja sećanja, iskustava, stavova i osećanja o mestima, ljudima i događajima koji su kroz pripovedenje svoje okoline postali deo identiteta jednog dela grada.

Vremenom, način života, navike i međusobni odnosi stanovnika dobijaju odlike nematerijalnog nasleđa, a u isto vreme, takva arhiva može biti relevantna građa za neke druge procese rekonstrukcije ili istraživanja u oblasti istorije.

Tokom prve, istraživačke faze projekta, odabrani su lokaliteti koji u sebi nose dugotrajan razvojni put promene društvene istorije jedne sredine. Nakon prvobitnog mapiranja, a kao posledica intenzivne interakcije sa zajednicom, na mapi se nalaze tačke koje objašnjavaju i približavaju sistem vrednosti, pravila i socijalnu kulturu njenih stanovnika.

Naša ideja tako za cilj ima da ponudi mogućnost posetiocima grada (ili jednog njegovog dela) da steknu bolji uvid u to šta je prethodilo građenju baš takvog njegovog identiteta. Isto tako, otvara mogućnost doživljaja atmosfere putem interneta, odnosno prenosa tog jedinstvenog duha u prostor novih medija kako bi on postao nematerijalni proizvod dostupan pre svega mladjim generacijama.

Na taj način, Beograd, kasnije i Srbija time sebe pozicioniraju na daleko široj mapi u toj vrsti beleženja lokalnih istorija. Ovakva praksa do sada kod nas još uvek nije usvojena, zato je ovo način da se uvide mogućnosti koje ona nudi.

Odabrane tačke imaju istorijsku, kulturnu i pre svega lokalnu vrednost, u kojoj leži potencijal brendiranja te sredine.

U narednom periodu planirano je postavljanje novih tačaka, a poziv za sagovornike i predloge potencijalnih priča je još uvek otvoren.

Zahvaljujemo se svim sagovornicima i ljudima koji su na različite načine doprineli realizaciji projekta:

Vuk Jovin, Andrija Dorćol, Bojan Mojsoski, Dragan Macura, Dušan Jovin, Goran Simonoski, Irena Ristić, Luka Kijevčanin, Marko Grubač, Marko Jevtić, Milan Janković, Miljan Peljević, Nemanja i Vojkan Čolaković, Vesna Đukić, Anđelka Janković, Bojana S. Knežević, Dalibor Stojanović, Danica Marinković, Darja Čoko, Emilija Sajić, Jana Vasiljević, Ksenija Đurović, Ljubica Beljanski Ristić, Maja Petrović, Marko Denić, Marko Radenković, Marko Radovanac, Milana Videnov, Milena Dragićević Šešić, Nemanja Petrović, Nevena Popović, Nikola Marković, Nikoleta Kosovac, Nikolina Janković, Pavle Dinulović, Petar Milanović, Safet Resulbegović, Sanja Polovina, Sofija Živković, Tatjana Nikolić, Kamenzind, Kulturni Centar Rex, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Dom omladine Beograda, Dom porodice Pavlović.